Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

7482 30d3
Reposted fromRowena Rowena viaune-raconteuse une-raconteuse
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajointskurwysyn jointskurwysyn
1189 a9c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
8647 cea6
5989 4cc6
1044 6d38 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viazie zie

March 04 2019

4106 7f61 500
8271 88fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazapiski zapiski
6239 56f4
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6297 d90a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6299 ef0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
7940 833e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
9862 22af
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl